Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Clear
Showing 1-9 of 9 items.

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Знання з предметів базової середньої освіти.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Екологічні технології в агробізнесі» ознайомлює студентів з основними хімічними законами та їх проявами у літосфері, гідросфері та атмосфері. Наводяться класифікаційні ознаки рі...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з предметів середньої освіти.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Екологія» буде корисна майбутнім спеціалістам економічного профілю, що будуть задіяні у виробничій, фінансовій або адміністративній сферах діяльності.

 

...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з предметів середньої освіти.

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Екологія» буде корисна майбутнім спеціалістам економічного профілю, що будуть задіяні у виробничій, фінансовій або адміністративній сферах діяльності.

У наш час екологія стає для всього людства не тільки наукою, але й способом мислення, поведінки та, навіть...

The number chosen in this semester:

0

 

Екологія людини

 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з предметів середньої освіти.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Екологія людини» буде корисна майбутнім спеціалістам економічного профілю, що будуть задіяні...

The number chosen in this semester:

0

Інноваційні технології виробництва продукції та надання послуг

 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Основи інформатики, математики.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Дисципліна «Інноваційні технології виробництва товарів та послуг» призначена для освоєння студен...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити: базові знання з інформатики.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

Швидкий розвиток інформаційних технологій (ІТ) у сучасному світі сприяє застосуванню комп’ютерних систем та рішень у будь-якій сфері діяльності людини. Знання сучасного комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, а також більш складних понять у галузі ІТ є основою базових компетенцій фахівця зі спеціаль...

The number chosen in this semester:

0

 

Ресурсозберігаючі та екологічні технології

 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Знання з предметів базової середньої освіти.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Ресурсозберігаючі та екологічні технології» розглядає різні можл...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з предметів середньої освіти.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Сучасні технологічні системи» буде корисна майбутнім спеціалістам економічного та технічного профілів, що будуть задіяні у виробничій, фінансовій або адміністративній сферах діял...

The number chosen in this semester:

0