Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Ресурсозберігаючі та екологічні технології

Lecturers

 • Івашура Андрій Анатолійович

  кандидат сільско-господарських наук, доцент

 • Михайлова Євгенія Олександрівна

  к. т. н. , доцент

 • Credits: 5
  Shape control: Залік
  Semester: 1
  Language: Українська

  About discipline

   

  Ресурсозберігаючі та екологічні технології

   

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Знання з предметів базової середньої освіти.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

  Навчальна дисципліна «Ресурсозберігаючі та екологічні технології» розглядає різні можливості заощадження первинних енергоресурсів при виробництві енергії, а також заміни коштовних, дефіцитних матеріалів більш дешевими і доступними. При вивченні дисципліни студент знайомиться з загальними питаннями енергозбереження та досвідом розвинутих країн у цій галузі, усвідомлює роль екологічних технологій в економіці та виробництві.

   

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  регулювати еколого-економічний стан виробництва та перспективи його розвитку;

  формувати сучасну екологічну складову у технологічних процесах;

  оцінювати передові ресурсозберігаючі технології забезпечення екологічної безпеки підприємств і організацій реального сектору економіки;

  визначати екологічність технології;

  обґрунтовувати вибір найбільш привабливих ресурсозберігаючих технологій на основі еколого-економічних критеріїв.

  Мета та основні завдання дисципліни

  Метою викладання навчальної дисципліни " Ресурсозберігаючі та екологічні технології " є вивчення нових, більш досконалих, екологічно нешкідливих технологічних процесів, що дозволяють зменшити або запобігти шкідливого впливу промислових об‘єктів на навколишнє середовище.

  Основним завданням вивчення дисципліни є формування в студентів цільової настанови на досягнення господарського результату мінімальними засобами на основі знання еколого-економічних та техніко-економічних взаємозв'язків між складовими споживаних при цьому ресурсів та ефективних методів їхнього зниження.

  Компетентність, що забезпечує

  Після вивчення дисципліни студенти повинні:

  визначати оптимальні шляхи управління якістю навколишнього середовища;

  оцінювати ефективність використання природних ресурсів на підприємстві;

  аналізувати дотримання нормативів використання ресурсів;

  оцінювати ефективність діяльності даного підприємства у сфері охорони довкілля та раціонального природокористування;

  застосовувати сучасні методи вирішення еколого-економічних проблем та раціонального природокористування.

  Трудомісткість

  5 кредитів, 150 годин, залік.