Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Curriculum name
Ресурсозберігаючі та екологічні технології
Chair name
Технологій і безпеки життєдіяльності
Language
Українська
Organizations of training
Лекція / Практичні заняття
Disciplines in curriculum

 

Ресурсозберігаючі та екологічні технології

 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Знання з предметів базової середньої освіти.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Ресурсозберігаючі та екологічні технології» розглядає різні можл...

The number chosen in this semester :

0