Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Curriculum name
Сучасні технологічні системи
Chair name
Language
Українська
Organizations of training
Лекція / Практичні заняття
Disciplines in curriculum

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з предметів середньої освіти.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Сучасні технологічні системи» буде корисна майбутнім спеціалістам економічного та технічного профілів, що будуть задіяні у виробничій, фінансовій або адміністративній сферах діял...

The number chosen in this semester :

0