Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Curriculum name
Екологічні технології в агробізнесі
Chair name
Технологій і безпеки життєдіяльності
Language
Українська
Organizations of training
Лекція / Практичні заняття
Disciplines in curriculum

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Знання з предметів базової середньої освіти.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Екологічні технології в агробізнесі» ознайомлює студентів з основними хімічними законами та їх проявами у літосфері, гідросфері та атмосфері. Наводяться класифікаційні ознаки рі...

The number chosen in this semester :

0