Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Clear
Showing 1-20 of 224 items.

Має 176 публікацій, з них 4 монографії та 1 навчальний посібник.

Наукові інтереси - кількісні методи оцінки соціально-економічних явищ та процесів на регіональному рівні; оцінка детермінант стійкого розвитку регіону; аналіз демографічної...

Має сертифікати з проходження тренінгового курсу: «ManagementMethodsofthe 21 Century», «Правила спілкування з іноземними туристами», «Основи успішної комунікації» на базі Німецьк...

Автор більш, ніж 50 наукових і науково-методичних праць, серед яких 2 монографії. Сфера наукових інтересів: проблеми запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.


Chair:

Пріоритетні напрями наукових досліджень: державне управління туристичною галуззю; проблеми розвитку депресивних та старопромислових міст, можливості розвитку індустріального туризму, рекламна діяльність, інтернет маркетинг, бренд менеджмент

Автор 75 наукових і науково-методичних праць,  зокрема розділів у 8 колективних монографіях, 23 статей, 32 тез доповідей, 9 науково-методичних розробок. Наукові інтереси: ринок фінансових послуг; страхува...


Chair:

Наукові інтереси:аксіологічний аспект лінгвістики тексту , нові напрями в методиці РЯІ. Понад 10 публікацій у наукових і навчально-методичних збірниках.

Займається науково-практичною діяльністю у сфері екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці, фахівець у сфері запобігання та попередження надзвичайних ситуацій

Працює в університеті 14 років, підготувала методичне забезпечення дисциплін, що викладаються. Постійно підвищує свою професійну кваліфікацію, здійснює наукову роботу у тому числі зі студентами.

Викладає дисципліни «Іноземна мова»,«Ділова іноземна мова», «Іноземна мова ІІ»,«Ділова іноземна мова ІІ». Має більш 30-ти наукових та науково-методичних праць. Проход...

Професійні інтереси: мультимедійний дизайн, типографіка електронних та друкованих видань, інформаційні технології, системи підтримки прийняття рішень.

Стаж педагогічної праці у вишах – 23 роки.

Ведуча лекцій і практичних занять за навчальними дисциплінами: фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз, управління фінансовою санацією.

.Наукові інтереси: антикризове фінансове управління підприємством, діагностика та моніторинг фінансо...

Сертифікований викладач дисциплін з управління бізнес-процесами підприємств, інтернет-маркетингу.

Член Соціологічної Асоціації України; член Індустріального Гендерного Комітету з Реклами; має сертифікат Української Асоціації Маркетингу з маркетингових досліджень.

Володіє знаннями з фінансів підприємства, інноваційного, ризик- та крос-культурного менеджменту. Проходила стажування у Технологічному університету Люлео, Технікум Вен (Австрія). Має сертифікат ВЕС.

Загальне число науково-методичних праць – 108, з них 39 навчально-методичного і 69 наукового характеру, 1 навчальний посібник з ГРИФом МОН України та 7 монографій за профілем кафедри.

У 2006 р. пройшла перепідготовку за спеціальніс...

Займається науково-дослідною роботою в області функціонування технологічних систем, охорони праці і техніки безпеки на виробництві.

Наукових публікацій - 80, з них монографій - 5. Навчально-методичних публікацій - 67 з них підручників з грифом МОН України - 2.

Має досвід практичної роботи в галузі розробки та подальшої оцінки результатів проектування мультимедійних п...

Загальне число науково-методичних публікацій – 59, з них навчальний посібник з грифом МОН Украіїни-1, монографій – 2, наукових статей – 13. Наукові інтереси –дослідження розвитку кризових явищ в соціально-економічних систем...

Наукові інтереси: інтегровані структури бізнесу в туристичній діяльності. Автор більш 35 наукових та науково-методичних робіт

Наукові інтереси: інтегровані структури бізнесу в туристичній діяльності.

Має вищу освіту за спеціальностями «Облік і аудит», «Правознавство»

Автор більш 40 наукових та науково-методичних робіт