Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Curriculum name
Екологія людини
Chair name
Технологій і безпеки життєдіяльності
Language
Українська
Organizations of training
Лекція / Практичні заняття
Disciplines in curriculum

 

Екологія людини

 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з предметів середньої освіти.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Екологія людини» буде корисна майбутнім спеціалістам економічного профілю, що будуть задіяні...

The number chosen in this semester :

0