Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Clear
Showing 1-20 of 97 items.

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з економіки праці та соціально-трудових відносин, управління персоналом, мотивування персоналу, управління трудовим потенціалом, ринку праці, менеджменту.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна HR Management буде корисна майбутнім економістам...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Знання, які отриманні студентами після вивчення дисциплін «Інформатика», «Інформаційні системи та технології».

Коротка анотація дисципліни:

Дисципліна буде корисна студентам, яких цікавить можливості простого і швидкого створення ресурсів для мережі Інтернет та їх розміщення в мережі. Отримані знання та вміння необхідні не тільки тим, хто хоче ство...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Володіння комп’ютером на рівні користувача, знання основних процесів функціонування підприємств.

Коротка анотація дисципліни:

Для того, щоб управляти сучасними підприємствами, потрібно мати глибоке розуміння їх внутрішніх механізмів. Тому фахівці повинні розуміти, як підприємство працює та взаємодіє. Для цього потрібно мати широке уявлення про організацію як зовнішніх, так і внутрішніх його процесів.<...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з основ політичної економіки, мікро- та макроекономіки.

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Антикризовий менеджмент» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом, мати власний бізнес або займати керівні посади.

Сучасні менеджери мають заздалегідь виявляти симпт...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з фінансів, державних фінансів, контролю й аудиту.

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Аудит державних фінансів» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, бухгалтерам, контролерам, майбутнім науковцям - тим, хто збирається реалізовувати свій творчий потенціал в сфері контролю державних фінансів, або намагається оволодіти...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностей):

Базові знання з дисциплін “Менеджмент”; “Фінанси”, “Інформатика”

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна "Безпека банківських установ" буде корисна для ознайомлення керуючим банків, начальникам кредитних...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити: загальні знання з дисципліни інформатика.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

В еру високих технологій формування соціуму не можливо без використання сучасних технологій соціальних мереж в кіберпросторі. Важливою рисою їх використання є забезпечення безпеки не тільки персональних даних особистості, но ї інформаційної безпеки держави. В сучасному кіберпросторі загрози набули ознак гібр...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з основ економіки підприємства, менеджменту, статистики.

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Бізнес-планування» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес або займати керівні посади

Планування діяльності компанії за допомогою бізнес-пла...

The number chosen in this semester:

0

Швидкий розвиток інформаційних технологій, гібридність сучасних кіберзагроз та вразливостей, неспроможність традиційних криптосистем протистояти атакам кіберзагроз п’ятого покоління вимагають використання нових підходів щодо формування безпечного контуру бізнес-процесів. Одним з таких підходів є швидко поширювана у різних галузях діяльності суспільства – формування децентралізованих систем на основі технологій блокчейн. Основний принцип який покладений в основу є одноранговість пр...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Необхідною навчальною базою для вивчення дисципліни є знання, отримані з дисциплін «Економіка підприємств», «Фінанси», «Основи менеджменту», «Стратегічний менеджмент», «Маркетинг», MS Office (Word, Excel).

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Бренд-менеджмент» буде корисна майбутнім IT-ф...

The number chosen in this semester:

0

Анотація навчальної дисципліни: Валютні відносини та операції з різними валютами є невід’ємною частиною сучасної економіки. Якщо операції з іноземними та національною валютою є усталеними складовими грошових відносин, то операції з криптовалютами є новими для більшості економічних суб’єктів, суперечливими з точки зору їх регулювання і новими з точки зору використовуваних технологій, зокрема і технологій блокчейн. Орієнтація та вільне користування як валютами, так...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з маркетингу, менеджменту, психології.

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Ведення ділових переговорів» буде корисна  майбутнім маркетологам, менеджерам, економістам, всім, хто збирається займатися підприємництвом, та мати власний бізнес.

У сучасному суспільстві спостерігається тенденція переміщення акцентів економічної д...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з  дисципліни «Правознавство».

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Господарське право» буде корисна тим, хто хоче отримати теоретичні знання і практичні навички щодо правового регулювання господарських відносин.

Навчальна дисципліна дозволяє зорієнтуватися в правових питаннях виникнення, зміни та припинен...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з  дисципліни «Правознавство».

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Господарське право» буде корисна тим, хто хоче отримати теоретичні знання і практичні навички щодо правового регулювання господарських відносин.

Навчальна дисципліна дозволяє зорієнтуватися в правових питаннях виникнення, зміни та припинен...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з інформатики (Word).

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Дизайн фірмового стилю» буде корисна майбутнім спеціалістам з менеджменту, маркетингу, реклами, PR.

Ось цей – креативний та агресивний, той – старомодний та витончений, а ось той – затишний та комфортний. Майже так споживачі відчувають магазини й...

The number chosen in this semester:

0

Дана робоча програма надає викладачам і студентам мовні еталони відповідно до рівнів, що визначені у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти (ЗЄР). Контент навчальної дисципліни "Поглиблене вивчення іноземної мови за фахом" зорієнтовано на тимчасовий (хронологічний) і понятійний міжпредметні зв’язки між курсом іноземної мови та профільними економічними дисциплінами, що уможливлює поглибити та закріпити знання студентів щодо економічних понять і явищ, а також удоскон...

The number chosen in this semester:

0

Анотація навчальноїдисципліни:

Навчальна дисципліна "Друга іноземна мова: початковий рівень" є вибірковою дисципліною для студентів другого та третього курсів навчання усіх спеціальностей. Дисципліна «Друга іноземна мова: початковий рівень'' спрямована на ознайомлення  студентів з лексичними та граматичними основами іноземної мови (німецької, французької, іспанської, арабської).

 

Мета навчальної дисципліни:

...
The number chosen in this semester:

0