Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Основи ІТ

Lecturers

 • Євсеєв Сергій Петрович

  доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор.

 • Credits: 5
  Shape control: Залік
  Semester: 1
  Language: Українська

  About discipline

  Пререквізити: базові знання з інформатики.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Швидкий розвиток інформаційних технологій (ІТ) у сучасному світі сприяє застосуванню комп’ютерних систем та рішень у будь-якій сфері діяльності людини. Знання сучасного комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, а також більш складних понять у галузі ІТ є основою базових компетенцій фахівця зі спеціальностей, що мають не тільки суто технічний напрям.

  Інтерактивний процес навчання з практичними лабораторними роботами виконується згідно програми Мережевої академії Cisco та відповідають вимогам сертифікації CompTIA A+.

  Курс передбачає: професійне знайомство з персональним комп'ютером, загальні відомості щодо профілактичного обслуговування, особливості установки та розгортання Windows, налагодження та управління Windows, вивчення принципів організації мереж, особливості застосування ноутбуку та мобільних пристроїв у професійній галузі, знайомство з операційними системами (ОС) мобільних пристроїв та ОС Linux й OS X, основи застосування та обслуговування принтерів, інформаційна безпека, розширений пошук і усунення неполадок.

   

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  Вибирати відповідні компоненти для збірки, ремонту або модернізації персональних комп'ютерів.

  Налаштовувати пристрої для підключення до мережі Інтернет і хмарних сервісів.

  Знати, як правильно використовувати інструменти і безпечно виконувати лабораторні роботи.

  Знати, як використовувати і налаштовувати ноутбуки та мобільні пристрої і здійснювати управління ними.

  Знати, як налаштувати проектор і забезпечувати безпеку мобільних операційних систем і операційних систем OS X і Linux, а також здійснювати пошук і усунення неполадок в них.

  Знати, як виконувати профілактичне обслуговування, а також пошук і усунення неполадок в персональних комп'ютерах.

  Встановлювати принтер і налаштовувати загальний доступ до нього відповідно до вимог.

  Встановлювати операційні системи Windows.

  Приймати основні заходи щодо забезпечення безпеки вузла, даних і мережі.

  Управляти операційними системами Windows і обслуговувати їх.

  Налаштовувати комп'ютери для обміну даними в мережі.

  Застосовувати офісні пакети прикладних програм у професійній діяльності.

  Знати ролі і обов'язки фахівця з інформаційних технологій.

   

  Метою дисципліни є засвоєння теоретичних основ, формування у майбутніх бакалаврів умінь з використання сучасними інформаційними технологіями у предметній галузі.

  Предметом дисципліни є інформаційні технології, комп’ютерне устаткування та мережеве обладнання.

  Об’єктом вивчення дисципліни є процеси застосування сучасних Інформаційних технологій та відповідні дії щодо обслуговування сучасних комп’ютерних систем та мереж.

   

  Компетентність, що забезпечує дисципліна:

  Здатність набувати теоретичні знання щодо залучення ІТ у предметній галузі;

  Розробляти ефективні рішення з використанням інформаційно-комунікаційних систем;

  Здатність до формування управлінських рішень щодо залучення та розгортання рішень на базі сучасних комп’ютерних систем на мереж;

  Здатність застосовувати сучасні засоби кібербезпеки.

   

  Трудомісткість: 5 кредитів, 150 годин, залік.