Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Clear
Showing 101-120 of 224 items.

Викладає курси: «Соціологія», «Психологія», «Соціологія і психологія особистості», «Основи самоменеджменту та лідерства»


Chair:

Викладає дисципліни «Іноземна мова»; «Ділова іноземна мова ІІ»; «Іноземна мова ІІ. Має публікації з дисциплі...

Має досвід педагогічної роботи понад 8 років. Наукові інтереси: маркетинг, маркетингові комунікації, психологія маркетингу та реклами, управління витратами та прибутком підприємства.

Викладає курси:

«Соціологія»,

«Психологія»,

«Педагогіка вищої школи», «Професійна психологія»


Chair:

Володіє знаннями щодо функціонування та розвитку підприємства. Має досвід роботи на виробничому підприємстві. Має міжнародний сертифікат BEC, Бізнес-англійської, «Asset Management and Private Banking».<...

Володіє професійними знаннями щодо соціальної відповідальності підприємства (сертифікат «Як викладати КСВ»), менеджменту, нормування праці, навиками проведення економічного аналізу на підприємствах.

В 2014 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – «гроші, фінанси і кредит», має сертифікат  BEC (Level B1); наукові інтереси: фінансовий контролінг банківської діяльності

...

Має досвід практичної роботи в консалтингу

Науково-педагогічний стаж – 13 років.

Кількість публікацій – 47, з них 32 наукових, 7 навчальних посібників.

Наукові інтереси: психологія, менеджмент персоналом, менеджмент у соціальній сфері, управління розвитком

теоретико-методологічні й прикладні аспекти менеджменту персоналу; питання формування, розвитку й оцінки інтелектуального та людського капіталу; трудовий потенціал підприємства.

Навчальні курси: бренд-менеджмент (укр. та англ. мовами), маркетинг інновацій, економіка підприємства, управління розвитком.

Наукові інтереси: управління інтелектуальним капіталом та організаційними знаннями, професійна освіта, соціальна...


Chair:

Працює на кафедрі підприємницької діяльності з 2016 року. В 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Контролінг логістичної діяльності підприємства».

Має досвід педагогічної роботи понад 8 років, досвід проведення д...


Chair:

Має досвід практичного управління розвитком ЗЕД та підвищення конкурентоспроможності Харківської області. Автор понад 100 наукових праць із проблем міжнародного економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Наукові інтереси викладача: соціальна й аграрна історія України, методи викладання історичних дисциплін.

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням сучасних проблем фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України

З 2005 р. безпосередньо займається проблемами фінансового забезпечення міжнародної економічної діяльності підприємств. Автор понад 20 наукових праць із валютно-фінансових проблем розвитку ЗЕД. Має сертифікат Cambri...

Володіє професійними знаннями в галузі менеджменту, маркетингу, організаційної поведінки, впровадження заходів антикризового управління на підприємствах. (сертифікат BEC, Бізнес-англійської)

Випускник історичного ф-ту ХНУ ім. В.Н.Каразіна, автор 3-х монографій з історії економіки та економічної освіти. Cambridge English: BEC Vantage CEFR Level B2. Наукові інтереси в галузі економічної історії і політології.

Займається науково-практичною діяльністю у сфері екологічної безпеки, фахівець з питань хіміко-технологічних методів захисту навколишнього середовища.