Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Clear
Showing 181-200 of 224 items.

Areas of research: theoretical concept of obtaining ultrafine powders, fillers, coatings and bioceramic materials on their basis in the system MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2 from heterogeneous gels of Ethyl silicate.

Автор 35 наукових та методичних праць, 3 монографій (у співавторстві).

Сфера наукових інтересів: розвиток менеджменту на вітчизняних підприємствах, прийняття та реалізація управлінських рішень, управління змінами.

Має сертифіка...

Працює на кафедрі з 2011 року. За результатами наукових досліджень видано понад 40 наукових праць, у т.ч. 1 монографія. Має сертифікат Cambridge ESOL Level B2 Certificate in ESOL International (Business English) знання англійської мов...

Наукові інтереси: інноваційні технології у викладанні іноземних мов

Має практичний досвід управління підприємством, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Автор багатьох наукових праць із проблем міжнародного науково-технічного співробітництва.

Працює на кафедрі з 2011 року. За результатами наукових досліджень видано понад 30 наукових праць, у т.ч. 1 монографія.

Загальна кількість наукових публікацій – 23, 4 монографії.

Наукові інтереси: інституціональні проблеми туристичної діяльності, інституціональні аспекти економічного розвитку, людський розвиток

 

Має більше 100 публікацій.

Наукові інтереси - дослідження розвитку фінансового ринку та його сегментів, кризові явища в економіці, розвиток світової економіки, розробка механізму регулювання фінансового ринку.

Є учасником держб...

Сфера наукових інтересів: філософія, філософська аксіологія, філософська компаративістика, сучасна західна філософія та філософія Сходу.

Має більше 50 наукових публікацій, чотири видання учбового посібника "Краткое слово о философии...

Має свідоцтво «Методика викладання економічних дисциплін англійською мовою»; Сертифікат BEC Vantage (рівень В2). Сертифікат «Методи партисипативної фасилітації». Автор більш ніж 20 наукових...


Chair:

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, лінгвопоетика, стилістика. Понад 70 публікацій, у т.ч. навчальний посібник «Українська мова науки, аналітичної сфери та управління» з грифом МОНУ

Сфера наукових інтересів: правове регулювання корпоративних правовідносин; правове регулюванні інвестиційних відносин.

Тема дисертаційного дослідження: «Правове регулювання корпоративного інвестування: цивільно-правовій аспект&raqu...

Наукові інтереси: вплив глобалізації та міжнародної економічної інтеграції на розвиток зовнішньоекономічної діяльності, транскордонне співробітництво, туристичний бізнес.

Автор більш 100 робіт наукового та навчально-методичного характеру...

Викладає дисципліни «Іноземна мова»; «Ділова іноземна мова ». Має публікації з дисципліни «Ділова іноземна мова».

Загальне число наукових публікацій – 46, зокрема 2 патенти на корисну модель, 2 колективні монографії, 1 конспект лекцій, 6 навчальних посібників, 8 звітів про НДР.

Наукові інтереси: технології дистанційного навчання в системі...

Має наукові статті в закордонних журналах, що входять до метричної бази Scopus та підручники, посібники з проблем економіко-математичного моделювання.

Загальне число наукових публікацій – 250, зокрема 2 колективні монографії, 1 навчальний посібник, 11 лабораторних практикумів.

Наукові інтереси: системи цифрової обробки інформації, моделювання та оптимізація динамічних систем, мет...

Загальне число наукових публікацій – 9, зокрема 3 статті, 2 тези до конференції, 4 навчально-методичні розробки. ВЕС Vantage Grade A – рівень C1 загальноєвропейської шкали оцінювання

Має досвід практичної роботи у банківських установах м. Харкова. Коло наукових та практичних інтересів: антикризове фінансове управління банком, безпека корпоративного банківського бізнесу, економічна та фінансова безпека суб’єктів господарю...