Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Clear
Showing 121-140 of 224 items.

Має наукові статті та посібники з проблем математичного моделювання. Має міжнародний сертифікат BEC (Бізнес-англійська мова) та EFKF сертифікат англійської мови

У 2011 році закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію філолога, перекладача англійської та німецької мов, викладача англійськ...

Науково-педагогічний стаж – 18 років.

Кількість публікацій – 93, з них 70 наукових, 6 навчальних посібників, 5 авторських свідоцтв на твір.

Наукові інтереси: удоскона­лення управління фінансово-економічною та ка...

Науково-педагогічний стаж – 15 років.

Кількість публікацій – 74, з них 53 наукових, 6 навчальних посібників.

Наукові інтереси: удосконалення управління діловою кар’єрою персоналу та кадровою безпекою на підпри...

Займається учасними методами навчання англійської мови, підготовкою до складання кембриджського екзамену BEC, використанням  мультимедійних технологій в навчальному процесі.

Автор більш ніж 80 науково-методичних публікацій, в т.ч. більш 30 присвячені WEB.

Більше 10 років науково-педагогічної практики, більше 60-ти опублікованих робіт, в тому числі навчальний посібник та статті з фінансово-економічної безпеки та безпеки соціальних систем, сертифікат Business English Кембриджського університету, дипл...

Університет ім. Хасена ІІ 1991 р. (Марокко).

1997 р. закінчів ХАІ ім. Н.Е. Жуковського.

(електрона техніка). Досвід роботи 15років. Видано 3 наукових статті.

Має досвід педагогічної роботи декілька років, практичний досвід діяльності на малих і середніх підприємствах у сфері виробництва та послуг. Автор більше 10 науково-методичних р...


Chair:

Має досвід роботи на кафедрі протягом 12 років.

Дипломи: доктор екон. наук, спеціаліст  «Міжнародна економіка» (XA№11869907) та «Психологія» (12ДК№246539), Університет Cambridge University, сертифікат BEC, автор більш ніж 100 публікацій, досвід практичної роботи із...

Наукові інтереси: проблеми фондового ринку, бюджетного процесу на рівні державного та місцевих бюджетів, оцінки ймовірності платоспроможності підприємства та вартості бізнесу, фінансового шахрайства.

Видано чотири навчальних  посібники з країнознавства, до кожного з посібників додається робочий зошит і книга для вчителя.(вид-во «Inter Nationes», Бонн. Німеччина). Видано 10 методичних розробок (...

Має досвід практичної роботи на підприємствах, де використовуються процеси механічної та фізико-технічної обробки матеріалів


Chair:

Автор понад 20 науково-методичних праць.

Наукові інтереси: дослідження особливостей оцінювання дієвості монетарної політики центрального банку країни; особливості аналізу стабільності банківської системи, як стратегічної мети монетарної...

Викладає дисципліни «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Поглиблене вивчення іноземної мови».  Має наукові публікації.

Досвід педагогічної діяльності більше 10 років. Має сертифікат «Застосування пакетів програм для створення аудіо- та відео- навчально-методичних розробок», «Розвиток комунікативної компетентності...

Наукові інтереси: фінансова політика держави, державні фінанси; публічно-приватне партнерство; фінансовий потенціал; фінансове забезпечення національних проектів; проектне фінансування. Автор 35 публікацій.<...


Chair:

Науково-педагогічний стаж – 20 років.

Кількість публікацій – 82, з них 25 фахових, 2 монографії (1 – колективна), 1 підручник (електронний), 3 навчальних посібника, 3 конспекта лекції, 2 зарубіжні статті, 10 – у н...

Автор більше 20 наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі монографії «Стратегічне маркетингове управління комерційною діяльністю».

Має сертифікат міжнародної освітньої платформи Coursera Пенсильванського університе...