Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Full name
Ачкасова Світлана Анатоліївна
Chair
The place of chair
The phone number of chair
The degree, title, position
к.е.н., доцент
Short description

Автор 75 наукових і науково-методичних праць,  зокрема розділів у 8 колективних монографіях, 23 статей, 32 тез доповідей, 9 науково-методичних розробок. Наукові інтереси: ринок фінансових послуг; страхування, створення фінансових кластерів.

Email
Svitlana.Achkasova@m.hneu.edu.ua