Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Clear
Showing 21-40 of 224 items.

Займається науково-практичною діяльністю у сфері екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці, Член Науково-методичної ради вищих навчальних закладів Харківської області з питан...

Науково-педагогічний стаж – 15 років.

Кількість публікацій – 30, з них 20 наукових, 1 навчальних посібників, 9 участь в конференціях.

Наукові інтереси: проблеми трудового права, публічне та приватне римське право, г...

Володіє знаннями з розробки стратегії соціальної відповідальності, аналізу не фінансових (соціальних) звітів. Має сертифікат ВЕС, проходив стажування у Варшавській школі економіці

Завідувач кафедри «Економіки та оцінки майна підприємств»


Chair:

Автор 17 наукових праць, у тому числі 1 монографія, 1 підручник з грифом МОН «Гроші та кредит», 1 навчальний посібник та 14 наукових праць у фахових виданнях, 10 навчально-методичних розробок.


Chair:

«Відмінник освіти України». Наукові інтереси: обґрунтування стратегічних напрямів інноваційних процесів, економічні проблеми ринку цінних паперів, проблеми конкурентоспроможності.


Chair:

Має досвід роботи економістом-аналітиком редакції газети «Бухгалтерський тиждень» ВБ «Фактор».

Має практичний досвід формування ключових показників успішності управління підприємством. Викладає дисципліни, пов’язані із прикладним аспектом розрахунків інвестиційної привабливості проектів, більше 10 рокі...

Має досвід практичної роботи на підприємствах м. Харкова, має сертифікат підвищення кваліфікації з «1С: Підприємство 8»

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць. Має сертифікат BEC, методики викладання економічних дисциплін англійською мовою та є сертифікованим викладачем-тренером.

Володіє знаннями щодо управління фінансами підприємства, методикою планування та аналізу проектів, навиками проведення економічного аналізу на підприємствах різних галузей, практикуючий аудитор

Наукові інтереси: філологічний аналіз тексту, гендерна лінгвістика, нові напрями в методиці РЯІ. Понад 20 публікацій у наукових і навчально-методичних збірниках, у т.ч. навчальний посібник «Русский язык как и...

професійні інтереси: розробка Web-додатків, автоматизація бізнес-процесів.

Хобі: фотографування.

Стаж педагогічної праці у вишах – 17 років.

Приймала участь у госпдоговірній науковій темі щодо підвищення ефективності трудової діяльності працівників. Має досвід роботи з програмними продуктами 1С, Парус, Terrasoft, BusinessStudio, Zoho, MSProject та ін.

Має великий досвід практичної роботи на посаді ст. наукового співробітника, доцента ХНЕУ ім. С. Кузнеця.


Chair:

Наукові інтереси: психологія, соціально-психологічні аспекти управління, якість освіти, соціальні проблеми суспільства, соціально-психологічні дослідження 

Наукові розробки опубліковані у 18 працях, однією з яких є навчальний посібник з Грифом МОН. Гольтяєва Л. А. є учасником держбюджетної теми 41/2015-2016 «Розробка концептуально-методичного та модельного забезпечення механізму управління держ...

Має досвід педагогічної роботи понад 15 років, практичний досвід діяльності на малих і середніх підприємствах у сфері виробництва та послуг. Практику проведення тренінгів для топ-менеджерів, менеджерів середньої ла...