Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Clear
Showing 81-100 of 224 items.

Наукові інтереси: вплив глобалізації та міжнародної економічної інтеграції на розвиток зовнішньоекономічної діяльності, транскордонне співробітництво, туристичний бізнес.

Автор більш 100 робіт наукового та навчально-методичного характеру...

Стаж роботи 12 років, має 25 наукових праць.

Сфера наукових інтересів – філософія науки, філософські аспекти (проблема соціальної верифікації) соціогуманітарніх та природничих наук.

Має досвід організаційної роботи, сертифікати митного декларанта,  учасника тренінгу «Особливості тренінгової діяльності у роботі викладача вищого навчального закладу» та Cambridge English Certific...

Працював начальником відділу маркетингу, заступником директора зі стратегії, має практичний досвід бізнес-планування, бізнес-консультування. Має сертифікати «Інтеграція бізнес-процесів» SAPERP 6.0, В...

Має досвід практичної роботи на підприємствах м. Харкова

Володіє знаннями щодо управлінням умов зовнішнього середовища, навичками щодо створення та розвитку власного бізнесу.

У 2000 році закінчила Харківський державний економічний університет з відзнакою (ХДЕУ- раніше, тепер – ХНЕУ ім. С. Кузнеця). У 2000 році вступила до аспірантури. Має досвід практичної роботи в банківській сф...


Chair:

Наукові інтереси: теоретичні та експериментальні дослідження та іноваційні розробки в галузі машинобудування

Сертифікований бухгалтер-практик – САР.

Працює в університеті 8 років, підготувала методичне забезпечення дисциплін. Постійно підвищує свою професійну кваліфікацію, здійснює наукову роботу. Переможець  конкурсу «Науково-педагогічний старт&raqu...

Викладає курс «Ділова іноземна мова ІІ», «Іноземна мова ІІ». Проходила стажування за кордоном.

Автор наукових статей, підручників та посібники з проблем економіко-математичного моделювання, має досвід використання тренінгових технологій.

Має досвід роботи в банку, 12 років науково-педагогічної практики, сертифікат Business English Кембриджського університету, більше 80-ти опублікованих робіт.

Автор 230 наукових праць, включаючи наукові статті, монографії, навчальні посібники.

Науковий керівник аспірантів і докторантів.

Під керівництвом Лисиці Н.М. захищено 6 кандидатів економічних наук, 3 кандидати соціологічних нау...

Має досвід педагогічної роботи понад 10 років, практичний досвід діяльності в психологічній сфері, практику проведення тренінгів для студентів. Автор більше 50 науково-методичних робіт. 


Chair:

Має багаторічний досвід викладання навчальних дисциплін кафедри, у т.ч. курсу «Власність і економічна влада»; понад 40 опублікованих наукових та науково-методичних праць, у тому числі, 4 навчальних посібники (у співавторстві), 25 науко...

Напрямок наукових досліджень:

дослідження гетерофазних композицій і фізико-хімічних методів удосконалення технологічних процесів для підвищення рівня експлуатаційних характеристик керамічних матеріалів.

Пріоритетні напрями наукових досліджень: логістичні процеси в туризмі, розвиток міжнародного туризму, практичні аспекти туроператорської та турагентської діяльності, управління...