Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Clear
Showing 1-20 of 22 items.

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з економіки праці та соціально-трудових відносин, управління персоналом, мотивування персоналу, управління трудовим потенціалом, ринку праці, менеджменту.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна HR Management буде корисна майбутнім економістам...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з маркетингу, менеджменту, психології.

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Ведення ділових переговорів» буде корисна  майбутнім маркетологам, менеджерам, економістам, всім, хто збирається займатися підприємництвом, та мати власний бізнес.

У сучасному суспільстві спостерігається тенденція переміщення акцентів економічної д...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з економічної теорії та економіки підприємства.

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Економіка та управління знаннями» буде корисна майбутнім керівникам різних ланок управління підприємством чи організацією, менеджерам, економістам, фінансистам.

У сучасних умовах розвитку національної економіки інтелектуальний потенціал ви...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з економічної теорії, інформатики, вміння користуватися мережею Internet

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

Навчальна дисципліна «Електронний маркетинг» буде корисна майбутнім маркетологам, менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес.-->

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з філософії, українська мова (за професійним спрямуванням).

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Етика бізнесу» буде корисна майбутнім маркетологам, менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто зби...

The number chosen in this semester:

0 

Етика, нейропсихологія та навички ділового спілкування\

Ethics, neuropsychology and Skills of Business Communications

 

Пререквізити\ Prerequisites

Базові знання з економічної теорії, психології, філософії\

Basic knowledge of economics, psychology, philosophy

Коротка анотація дисципліни -->

The number chosen in this semester:

0

Інтелектуальна власність

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з економічної теорії, мікроекономіки, інноваційного менеджменту, цивільного права.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

В умовах всеосяжної інтелектуалізації економіки інформація та знання перетворюються на рушійну сил...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з економічної теорії, cвітового господарства та міжнародних економічних відносин, основ маркетингу та менеджменту

Компетентність, що забезпечує

Вивчення майнора забезпечує формування знань і навичок у використанні інтернет-технологій на підприємствах, а також економічного оцінювання ефективн...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з основ економіки, комп’ютерних наук

 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «ІТ підприємництво» буде корисною майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, маркетологам та загалом усім, хто прагне займатися ІТ-бізнесом та...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з менеджменту, управління персоналом, соціології,  економіки підприємства,  основи наукових досліджень.

Коротка анотація дисципліни

Навчальна дисципліна «Ефективне управління персоналом» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, у тому числі фахівцям з управління персоналом, а також тим, хто планує працювати з людьми, збирається займатися п...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Знання основ вищої математики, теорії ймовірностей і математичної статистики, економетрики.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Дана навчальна дисципліна розглядає основи та застосування однокритеріальної і багатокритеріальної оптимізації та методів прийняття рішень при розв’язанні економічних задач, які необхідні майбутнім фахівцям для прийняття науково о...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з економічної теорії, менеджменту, економіки і фінансів підприємства.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

Навчальна дисципліна «Менеджмент виробництва товарів та послуг» буде корисна майбутнім, менеджерам організацій (підприємств) незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання, економістам, фінансистам, тим, хто зб...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з економічної теорії, cвітового господарства та міжнародних економічних відносин, основ маркетингу та менеджменту

Компетентність, що забезпечує

Вивчення майнора забезпечує формування у фахівців здатності планувати рекламну діяльність підприємств, що працюють як на внутрішньому ринку України,...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з мікроекономіки, економіки підприємства, основ менеджменту

 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

Навчальна дисципліна «Облікова інформація для міжнародного менеджменту» буде корисна майбутнім менеджерам,...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з мікроекономіки і макроекономіки

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Основи підприємництва» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, налаштованим займатися підприємництвом та мати власний бізнес у сфері виробництва, здійснення робіт та надання послуг.

В сучасних умовах господарювання підприємницька ді...

The number chosen in this semester:

0

 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з мікроекономіки, макроекономіки, маркетингу, бухгалтерського обліку, планування діяльності підприємства, менеджменту.

 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Valuation activities in entrepreneurship» -->

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з маркетингу та менеджменту

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Персональний брендінг та управління діловим іміджем» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, маркетологам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес.

В наш час підприємець, який не планує і не підтримує свій імідж, не може с...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з політичної економії, національної економіки.

 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

Навчальна дисципліна «Публічне врядування» буде корисна майбутнім економістам, фінансистам, менеджерам, економічним кіб...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з економіки підприємства, менеджменту, маркетингу.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

На теперішній час в структурі економіки більшості розвинених країн домінує сфера послуг, і спостерігається тенденція щодо стійкого зростання її питомої ваги. При цьому все більше зростає впли...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання в галузі менеджменту.

 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

Навчальна дисципліна «Тайм-менеджмент» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто планує підвищити особисту ефективні...

The number chosen in this semester:

0