Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Clear
Showing 1-20 of 35 items.

Пререквізити:

Знання, які отриманні студентами після вивчення дисциплін «Інформатика», «Інформаційні системи та технології».

Коротка анотація дисципліни:

Дисципліна буде корисна студентам, яких цікавить можливості простого і швидкого створення ресурсів для мережі Інтернет та їх розміщення в мережі. Отримані знання та вміння необхідні не тільки тим, хто хоче ство...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Володіння комп’ютером на рівні користувача, знання основних процесів функціонування підприємств.

Коротка анотація дисципліни:

Для того, щоб управляти сучасними підприємствами, потрібно мати глибоке розуміння їх внутрішніх механізмів. Тому фахівці повинні розуміти, як підприємство працює та взаємодіє. Для цього потрібно мати широке уявлення про організацію як зовнішніх, так і внутрішніх його процесів.<...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з фінансів, державних фінансів, контролю й аудиту.

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Аудит державних фінансів» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, бухгалтерам, контролерам, майбутнім науковцям - тим, хто збирається реалізовувати свій творчий потенціал в сфері контролю державних фінансів, або намагається оволодіти...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностей):

Базові знання з дисциплін “Менеджмент”; “Фінанси”, “Інформатика”

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна "Безпека банківських установ" буде корисна для ознайомлення керуючим банків, начальникам кредитних...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити: загальні знання з дисципліни інформатика.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

В еру високих технологій формування соціуму не можливо без використання сучасних технологій соціальних мереж в кіберпросторі. Важливою рисою їх використання є забезпечення безпеки не тільки персональних даних особистості, но ї інформаційної безпеки держави. В сучасному кіберпросторі загрози набули ознак гібр...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Необхідною навчальною базою для вивчення дисципліни є знання, отримані з дисциплін «Економіка підприємств», «Фінанси», «Основи менеджменту», «Стратегічний менеджмент», «Маркетинг», MS Office (Word, Excel).

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Бренд-менеджмент» буде корисна майбутнім IT-ф...

The number chosen in this semester:

0

Анотація навчальної дисципліни: Валютні відносини та операції з різними валютами є невід’ємною частиною сучасної економіки. Якщо операції з іноземними та національною валютою є усталеними складовими грошових відносин, то операції з криптовалютами є новими для більшості економічних суб’єктів, суперечливими з точки зору їх регулювання і новими з точки зору використовуваних технологій, зокрема і технологій блокчейн. Орієнтація та вільне користування як валютами, так...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з інформатики (Word).

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Дизайн фірмового стилю» буде корисна майбутнім спеціалістам з менеджменту, маркетингу, реклами, PR.

Ось цей – креативний та агресивний, той – старомодний та витончений, а ось той – затишний та комфортний. Майже так споживачі відчувають магазини й...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностей):

Базові знання з дисциплін «Менеджмент»; «Фінанси», «Інформатика»

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття рішень» буде корисна для ознайомлення менеджерам...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Рівень володіння іноземною мовою не нижче А2.

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Комунікація у професійній діяльності» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес.

Зміст дисципліни складають сучасне розумінн...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання зі стратегічного управління, адміністративного менеджменту, управління персоналом, економіки і фінансів підприємств, етики бізнесу.

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Корпоративне управління» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам.

Провідна роль корпоративної форми підприємництва в період індустріалі...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з економіки підприємства, міжнародної економіки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, маркетингу.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

На теперішній час в структурі економіки більшості розвинених країн домінує сфера послуг, і спостерігається тенденція щодо...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з основ економіки, менеджменту, маркетингу.

 Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

Навчальна дисципліна «Маркетинг і реклама (поведінковий підхід)» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, маркетологам.

...
The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностей):

Базові знання з дисциплін “Менеджмент”; “Міжнародні економічні відносини”, “Інформатика” «Економіка», «Правознавство»

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна "Міжнародна безпека" буде корисна-->

The number chosen in this semester:

0

Міжнародний В2В маркетинг

 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з міжнародної економіки, менеджменту, маркетингу.

 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Міжнародний -->

The number chosen in this semester:

0

Міжнародний В2В маркетинг

 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з міжнародної економіки, менеджменту, маркетингу.

 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Міжнародний -->

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностей):

Базові знання з теорія управління, теорія прийняття рішень, теорія стратегії, основ стандартизації та сертифікації процесів, товарів та послуг

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна "Міжнародні стандарти ведення бізнесу" буде корисна для о...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

 

Базові знання з бухгалтерського обліку, економіки підприємства, фінансів.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

 

Навчальна дисципліна «Оподаткування суб’єктів підприємництва» буде корисна майбутнім економістам, фінанс...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з соціології, психології

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Основи самоменеджменту і лідерства» буде корисна студентам всіх освітніх програм, а особливо тим, хто збирається працювати з людьми та займатися управлінською діяльністю.

Уміння організувати себе є нагальною потребою компетентного фахівця, основою його успішної...

The number chosen in this semester:

0

© KhNUE 2024