Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Curriculum name
Аналіз та оптимізація бізнес-процесів підприємства
Chair name
Інформаційних систем
Language
Українська
Organizations of training
Лекція / Лабораторні заняття
Disciplines in curriculum

Пререквізити:

Володіння комп’ютером на рівні користувача, знання основних процесів функціонування підприємств.

Коротка анотація дисципліни:

Для того, щоб управляти сучасними підприємствами, потрібно мати глибоке розуміння їх внутрішніх механізмів. Тому фахівці повинні розуміти, як підприємство працює та взаємодіє. Для цього потрібно мати широке уявлення про організацію як зовнішніх, так і внутрішніх його процесів.<...

The number chosen in this semester :

0