Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

What is it?

В Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25% загального обсягу відповідної освітньо-професійної програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому. Принцип вільного вибору дає змогу кожному студенту вивчати навчальні дисципліни, які відображають індивідуальні вподобання, інтереси та плани на майбутнє працевлаштування. Реєстрація на вибіркову складову освітньо-професійної програми підготовки відбувається на підставі форми-заяви, що заповнюється та подається до відповідного деканату.

Existing educational programs


Умовна назва варіативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки МАГІСТРІВ

Умовна назва блоку з чотирьох взаємопов'язаних непрофільних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ.

ХНЕУ надає студентам бакалаврату можливість обрати технологічну дисципліну для включення до індивідуального навчального плану.

ХНЕУ надає студентам бакалаврату можливість обрати правову дисципліну для включення до індивідуального навчального плану.

ХНЕУ надає студентам бакалаврату можливість обрати соціально-психолгічну дисципліну для включення до індивідуального навчального плану.

Навчальні дисципліна освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів інженерних напрямів.

Окремі непрофільні навчальні дисципліни освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ.