Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Clear
Showing 1-17 of 17 items.

Пререквізити:

Базові знання з основ політичної економіки, мікро- та макроекономіки.

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Антикризовий менеджмент» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом, мати власний бізнес або займати керівні посади.

Сучасні менеджери мають заздалегідь виявляти симпт...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з основ економіки підприємства, менеджменту, статистики.

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Бізнес-планування» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес або займати керівні посади

Планування діяльності компанії за допомогою бізнес-пла...

The number chosen in this semester:

0

Швидкий розвиток інформаційних технологій, гібридність сучасних кіберзагроз та вразливостей, неспроможність традиційних криптосистем протистояти атакам кіберзагроз п’ятого покоління вимагають використання нових підходів щодо формування безпечного контуру бізнес-процесів. Одним з таких підходів є швидко поширювана у різних галузях діяльності суспільства – формування децентралізованих систем на основі технологій блокчейн. Основний принцип який покладений в основу є одноранговість пр...

The number chosen in this semester:

0

Дана робоча програма надає викладачам і студентам мовні еталони відповідно до рівнів, що визначені у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти (ЗЄР). Контент навчальної дисципліни "Поглиблене вивчення іноземної мови за фахом" зорієнтовано на тимчасовий (хронологічний) і понятійний міжпредметні зв’язки між курсом іноземної мови та профільними економічними дисциплінами, що уможливлює поглибити та закріпити знання студентів щодо економічних понять і явищ, а також удоскон...

The number chosen in this semester:

0

Анотація навчальноїдисципліни:

Навчальна дисципліна "Друга іноземна мова: початковий рівень" є вибірковою дисципліною для студентів другого та третього курсів навчання усіх спеціальностей. Дисципліна «Друга іноземна мова: початковий рівень'' спрямована на ознайомлення  студентів з лексичними та граматичними основами іноземної мови (німецької, французької, іспанської, арабської).

 

Мета навчальної дисципліни:

...
The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Іноземна мова вивчається з початкового рівня

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Практика усного та писемного іноземного мовлення» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес.

У сучасному відкритому суспільстві мовна освіта є важливим і прові...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з основ політичної економіки, мікро- та макроекономіки

Коротка анотація дисципліни

Навчальна дисципліна «Конфліктологія» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес або займати керівні посади.

Конфліктність зумовлена зростанням складності та різноманіт...

The number chosen in this semester:

0

 

Навчальна дисципліна "Поглиблене вивчення іноземної мови за фахом" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня навчання та призначена для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання.

Дана робоча програма надає викладачам і студентам мовні еталони відповідно до рівнів, що визначені у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти (ЗЄР). Контент навчальної...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з дисциплін економічна теорія, інформатика.

 

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Реєстрація бізнесу та складання фінансової звітності» буде корисна майбутнім спеціалістам комп’ютерних спеціальностей, економістам, тим, хто планує започаткувати власний бізнес, створити підприємство та здійснювати його просування...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з основ економіки підприємства, менеджменту.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Соціальна відповідальність» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес та бути успішним

В навчальній д...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування компетентностями):

дисципліна доступна для студентів неекономічних спеціальностей, базових економічних знань не потребує

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Фінансова діагностика та оцінка вартості бізнесу» буде корисна тим, хто збирається займатися...

The number chosen in this semester:

0

Фінансові аспекти відкриття та розвитку бізнесу

 

Пререквізити:

Базові знання з дисциплін фінанси, макро- та мікроекономіка, гроші та кредит, фінансова математика.

 

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Фінансові аспекти відкриття та розвитку бізнесу» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, ти...

The number chosen in this semester:

0