Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Clear
Showing 1-10 of 10 items.

Пререквізити:

Базові знання з  дисципліни «Правознавство».

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Господарське право» буде корисна тим, хто хоче отримати теоретичні знання і практичні навички щодо правового регулювання господарських відносин.

Навчальна дисципліна дозволяє зорієнтуватися в правових питаннях виникнення, зміни та припинен...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з  дисципліни «Правознавство».

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Господарське право» буде корисна тим, хто хоче отримати теоретичні знання і практичні навички щодо правового регулювання господарських відносин.

Навчальна дисципліна дозволяє зорієнтуватися в правових питаннях виникнення, зміни та припинен...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з дисципліни «Правознавство».

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність» буде корисна тим, хто хоче отримати теоретичні та практичні знання і навички щодо правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.

Навчальна дисципліна дозволяє зорієнтуватися в правових питаннях охорон...

The number chosen in this semester:

0

Обсяг дисципліни: 90 кредитів ECTS 2 годин.

Лекцій: 24 годин.

Лабораторних занять: ____ годин.

Практичних занять: 18 годин.

Форма контролю: (залік/іспит).

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр/магістр»: _9_ семестр.

Мова викладання: українська/ анг...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання, що необхідні для успішного оволодіння компетенція ми)

Базові знання з основ правознавства, міжнародної економіки, світового господарства та міжнародних економічних відносин

Компетентність, що забезпечує

Вивчення дисципліни забезпечує у спеціалістів придбання здібностей щодо  обґрунтованого використання норм міжнародного економічного права для вирішення питань, що виникають в галузі міжнародних ек...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити (базові знання, що необхідні для успішного оволодіння компетенція ми)

Базові знання з основ правознавства, міжнародної економіки, світового господарства та міжнародних економічних відносин

Компетентність, що забезпечує

Вивчення дисципліни забезпечує у спеціалістів придбання здібностей щодо  обґрунтованого використання норм міжнародного економічного права для вирішення питань, що виникають в галузі міжнародних ек...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з предметів базової середньої освіти

Коротка анотація дисципліни :

Навчальна дисципліна «Право» буде корисна тим, хто хоче отримати теоретичні знання і практичні навички щодо фундаментальних знань теорії держави та права.

Навчальна дисципліна дозволяє зорієнтуватися в питаннях розуміння права, сутності держави та орієнтуватися в ос...

The number chosen in this semester:

0

Метою викладання навчальної дисципліни «Право ЄС» є надання студентам відповідного рівня знань про зміст і особливості права ЄС, інститути ЄС, ознайомлення з концептуальними основами, методологією аналізу міжнародних процесів, фактів та обставин, пов’язаних із зародженням, формуванням та розвитком права ЄС, проведення глибокого історичного, правового, економічного аналізу європейських і світових інтеграційних процесів, учасником яких є Україна.

Дисципліна «Пр...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з дисципліни «Правознавство».

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Трудове право» буде корисна тим, хто хоче отримати теоретичні та практичні знання і навички щодо правового регулювання трудових відносин та відносин соціального забезпечення.

Навчальна дисципліна дозволяє зорієнтуватися в правових питаннях виник...

The number chosen in this semester:

0

Пререквізити:

Базові знання з дисципліни «Правознавство».

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Цивільне право» буде корисна тим, хто хоче мати теоретичні та практичні знання і навички щодо правового регулювання цивільних відносин.

Навчальна дисципліна дозволяє орієнтуватися в питаннях правового статусу суб’єктів цивільного права, пи...

The number chosen in this semester:

0