Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
(ХНЭУ им. С. Кузнеца)

Название Учебной Программы
Екологія людини
Название Кафедры
Технологій і безпеки життєдіяльності
Язык
Українська
Организация Обучения
Лекція / Практичні заняття
Дисциплин в учебной программе

 

Екологія людини

 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з предметів середньої освіти.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Екологія людини» буде корисна майбутнім спеціалістам економічного профілю, що будуть задіяні...

Количество выбравших в этом семестре :

0