Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Curriculum name
Соціальні проблеми суспільства
Chair name
Соціальної економіки
Language
Українська
Organizations of training
Disciplines in curriculum

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з історії, суспільствознавства, економіки

 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

Навчальна дисципліна «Соціальні проблеми суспільства» буде корисна студентам всіх освітніх програм.

 

...
The number chosen in this semester :

0