Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Curriculum name
Управління конфліктами
Chair name
Соціальної економіки
Language
Українська
Organizations of training
Лекція / Практичні заняття
Disciplines in curriculum

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Знання з предметів базової середньої освіти

 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

Навчальна дисципліна «Управління конфліктами» буде корисна студентам всіх спеціальностей, особливо для тих, хто прагне досягти успіхів у власній кар’єрі і ефективно керувати своїми підлеглими.-->

The number chosen in this semester :

0