Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Curriculum name
Психологія АНГЛ
Chair name
Соціальної економіки
Language
Англійська
Organizations of training
Лекція / Практичні заняття
Disciplines in curriculum

Пререквізити:

Знання з предметів базової середньої освіти

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Психологія» буде корисна студентам всіх спеціальностей, особливо майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам.

Особливості сучасного етапу розвитку суспільства обумовлюють необхідність поліпшення психологічної підготовки сучасних спеціалістів. Психологія...

The number chosen in this semester :

0