Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
(ХНЭУ им. С. Кузнеца)

Название Учебной Программы
Психологія АНГЛ
Название Кафедры
Соціальної економіки
Язык
Англійська
Организация Обучения
Лекція / Практичні заняття
Дисциплин в учебной программе

Пререквізити:

Знання з предметів базової середньої освіти

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Психологія» буде корисна студентам всіх спеціальностей, особливо майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам.

Особливості сучасного етапу розвитку суспільства обумовлюють необхідність поліпшення психологічної підготовки сучасних спеціалістів. Психологія...

Количество выбравших в этом семестре :

0