Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Цифрова фотографія та обробка зображень

Lecturers

Credits: 5
Shape control: Залік
Semester: 1
Language: Українська

About discipline

Пререквізити:

Базові знання з інформатики і принципів роботи з офісними програмами.

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна « Цифрова фотографія та обробка зображень» буде корисна майбутнім спеціалістам з туризму, маркетингу, реклами, PR, а також всім, хто цікавиться фотографією.

Цифрова зйомка та Інтернет дають змогу швидко підготовити ексклюзивні рекламні матеріали, зафіксувати важливі події, зустрічі, симпозіуми тощо. За допомогою мережі Інтернет результати миттєво розповсюджуються серед широкого круга партнерів та споживачів. Все це має велике значення для сучасного бізнесу. Але фотографії повинні мати професійну якість, інакше можна досягнути прямо протилежного результату.

Для вирішення цих задач необхідне професійне володіння сучасною фотоапаратурою, приладами, аксесуарами, володіти основами композиції та технікою фотозйомки.

Не менш значення має і володіння технологіями обробки отриманих цифрових зображень за допомогою спеціалізованих програмних засобів зокрема графічного редактора Photoshop. Такими задачами можуть бути виправлення помилок експозиції, тонова та колірна корекція зображень, видалення шуму, підкреслення головних об’єктів та «приглушення» другорядних, привнесення або видалення тих чи інших об’єктів, перенесення композиції у інше місце і так далі.

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

отримати знання, вміння та навички фотографування для вирішення широкого спектру завдань, починаючи з цікавого хобі та закінчуючи розв’язанням бізнес-завдань;

обирати оптимальний набір фототехніки для конкретних задач у конкретних умовах;

виявляти  похибки й спотворення здобутих зображень;

проводити редагування цифрових зображень з метою поліпшення їх якості за допомогою графічних редакторів;

створювати рекламні матеріали на базі цифрових зображень – колажі, календарі, буклети, листівки тощо.

Мета та основні задачі дисципліни:

Метою  викладання даної навчальної дисципліни є  формування у студентів знань, вмінь та навичок фотографування та доопрацювання фотографії за допомогою графічних редакторів для розв’язання бізнес-завдань.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

сформувати понятійний апарат та систему взаємозв’язків між параметрами фотозйомки;

сформувати компетентності щодо керування параметрами фотозйомки для реалізації певної задумки;

сформувати базові знання щодо особливостей певних жанрів фотозйомки;

сформувати компетентності щодо доопрацювання фотографії у графічному редакторі: ретуш, корекція кольору та тону, підготовка для подальшого друку чи публікації в мережі.

Компетентністьщо забезпечує:

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність створювати та/або використовувати фотографію для вирішення певних завдань, осмислено керувати параметрами фотозйомки для реалізації задуму фотографії, а також здійснювати доопрацювання цифрових зображень у графічному редакторі.