Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
(ХНЭУ им. С. Кузнеца)

Название Учебной Программы
Інноваційні технології виробництва товарів та надання послуг
Название Кафедры
Язык
Українська
Организация Обучения
Лекція / Практичні заняття
Дисциплин в учебной программе

Інноваційні технології виробництва продукції та надання послуг

 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Основи інформатики, математики.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Дисципліна «Інноваційні технології виробництва товарів та послуг» призначена для освоєння студен...

Количество выбравших в этом семестре :

0