Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
(ХНЭУ им. С. Кузнеца)

Название Учебной Программы
Цифрова фотографія та обробка зображень
Название Кафедры
Комп'ютерних систем і технологій
Язык
Українська
Организация Обучения
Лекція / Лабораторні заняття
Дисциплин в учебной программе

Пререквізити:

Базові знання з інформатики і принципів роботи з офісними програмами.

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна « Цифрова фотографія та обробка зображень» буде корисна майбутнім спеціалістам з туризму, маркетингу, реклами, PR, а також всім, хто цікавиться фотографією.

Цифрова зйомка та Інтернет дають змогу швидко підготовити ексклюзивні рекла...

Количество выбравших в этом семестре :

0